Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

ITL-i IKT sektori visoon: aastal 2020 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses.

Eesmärgid

  • IKT mõjutab kogu elukorraldust Eestis 
  • Eesti on usaldusväärsete infoühiskonna teenuste kasutamisel maailmas nr 1 
  • Eestis IKT kompetentsidega spetsialistide arvu kahekordistamine  
  • IKT lahenduste kasutuselevõtt annab fookusvaldkondades ½ lisandväärtuse kasvust 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020

Visioon 2020 teekaart