Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
20.05.2020

Uus infoühiskonna arengukava on võtnud sihiks avalike e-teenuste kvaliteedi ja kasutajakogemuse järgmise arenguhüppe – arendatakse välja „nähtamatud“ sündmusteenused.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tutvustas virtuaalseminaril sündmusteenuste analüüsi tulemusi, mille raames pandi paika 15 erineva sündmusteenuse kontseptsioon ja neist viiele kujundati tulevikuvaated.

„Me oleme värskelt lõppenud eriolukorras näinud, kui olulised on hästi toimivad digilahendused ja seal kõrval ka kasutajate digioskused. Nende najal saime Eestis avalike teenuste osutamise ja riigi toimimisega jätkata ka üleöö kaugtööle minnes. Põhjus on lihtne – me oleme e-teenustega harjunud ja kasutame neid igapäevaselt,“ rõhutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem seminari avades. „Kuigi digiriik teeb juba täna igapäevaselt Eestis inimeste elu paremaks, ei tähenda see aga, et digiriigis kõik valmis on,“ märkis Siem.

Ministri hinnangul on digiriigi üks suurimaid väljakutseid teenuste kasutajasõbralikkus. Kuigi paljud asutused arendavad aktiivselt e-teenuseid ja nende kasutatavus on kõrge, on teenused sageli liiga keeruliselt disainitud, nt küsitakse samu andmeid mitu korda või on kasutajaliides kohmakas ja ebamugav kasutada.

Uus infoühiskonna arengukava on võtnud sihiks avalike e-teenuste kvaliteedi ja kasutajakogemuse järgmise arenguhüppe – arendatakse välja „nähtamatuid“ ning asutusteülesed sündmuspõhiseid teenuseid, et muuta avalikud teenused kasutajale võimalikult lihtsaks ja tõhusaks. Inimene peab saama asjad aetud ühe suhtluskorraga, igal võimalusel pigem automaatselt ja sekkuma ainult riigi poolsel algatusel või märguandel.

„E-teenuste ja riigi IT-lahenduste järgmisele arengutasemele viimine on valitsuse koalitsioonilepingus olulisel kohal ja sündmusteenuste väljaarendamine on üks väga vajalik arengusuund selle saavutamiseks. Täna esitletu on hea vundament, mille pealt edasi minna,“ ütles Siem.

Sündmusteenuste analüüs valmis koostöös PricewaterhouseCoopers Advisors’i, Trinidad Wisemani ja paljude avaliku sektori osapooltega. Tulevikuvaated kujundati viiele sündmusteenusele – lapse sünd, abiellumine, pensionile jäämine, kaitseväekohustuse täitmine ja lähedase surmaga tegelemine.

Täielikku sündmusteenuste väljaarendamise teekaarti tutvustab MKM valitsusele hiljemalt 2020. aasta lõpus.

Elusündmuste hierarhia video:

Lapse saamise elusündmuse näide

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 20.05.2020