Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
26.03.2020

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonilt statistikaametile tulnud korraldusega luua koroonaviiruse leviku tõkestamiseks analüütiline väljund, kasutades selleks elektroonilise side anonüümseid andmeid, ei toimu reaalaja andmetel.

Üksikisikute liikumismustreid ei ole planeeritud analüüsida ega polegi võimalik nende anonüümsete andmete põhjal analüüsida.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul käivad statistikaameti kavandatava liikumisanalüüsis alles arutelud telekommunikatsiooni ettevõttetega. „Kui saame telekommunikatsiooniettevõtetega kokkuleppele, siis algab anonüümsete koondandmete põhjal inimeste liikumise analüüsimine enne ja pärast eriolukorra kehtestamist. Statistikaametile antakse üksnes anonüümitud andmed ja edastamisel on kõikide sideoperaatorite klientide privaatsus jätkuvalt tagatud ja tegutsetakse kooskõlas Eestis kehtivate andmekaitse reeglitega. Selle uuringu suhtes on kooskõlastuse andnud ka Andmekaitse Inspektsioon. Ühegi üksikisiku liikumismustreid ei analüüsita ega polegi võimalik nende andmete põhjal analüüsida, tegu on statistilise, üldisi trende kajastava liikumisuuringuga. Anonüümsete koondandmete põhjal on plaanis analüüsida vaid inimeste liikumismustreid enne ja pärast eriolukorra kehtestamist. Kui saame anonüümsete andmete pealt analüüsi tegema asuda, siis selle tulemusel valmib väljavõtte stiilis “XXX piirkonnas 87% mobiilidest püsivad samas piirkonnas“,“ rääkis Mägi.

Kui anonüümsetel andmetel põhinev liikumisanalüüsi projekt algab, siis see on plaanitud kestma kuni eriolukorra lõppemiseni. Ühtegi teist ülesannet nende anonüümsete andmete pealt ei lahendata.

Projekti raames ei saa Statistikaamet telekomioperaatorite reaalaja andmeid. „Kavandatava anonüümsetel andmetel põhineva liikumisanalüüsiga ei uurita, kas inimesed parasjagu helistavad/saadavad sõnumeid, vahetavad andmesidet või kuhu liiguvad ja kus nad on. Statistikaamet saab vaid mineviku andmed isikustamata kujul, st mitte andmeid reaalajas. Rõhutan, et telekommunikatsiooniettevõtted ei edasta ka infot, millistes riikides on viibinud või viibivad Eesti inimesed,“ lisas Mägi.

Kavandatav liikumisanalüüsi jaoks vajalike andmete skoop ja töötluse põhimõtted on saanud kinnituse nii andmekaitse inspektsiooni kui justiitsministeeriumi poolt. Kui telekomioperaatorid nõustuvad anonüümsete andmete jagamisega, siis algab töötlus rangelt teaduslikul eesmärgil ja andmetöötlus ise toimub vaid statistikaameti vastavas turvalises keskkonnas. Andmetöötluse viib läbi ainult Statistikaamet, saadavad andmed ei liigu statistikaametist välja ning kustutatakse peale töötluse lõppu.

Statistikaamet teeb liikuvusanalüüsis koostööd riigikantselei, terviseameti, andmekaitse inspektsiooni, erinevate ministeeriumite, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja telekommunikatsioonifirmadega. Andmetöötluse viib läbi ainult Statistikaamet.

Täiendatud info: Elisa, Tele2 ja Telia analüüsivad ise oma klientide liikuvust, Statistikaamet 27.03.2020