Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
19.10.2020

Haridus- ja Noorteamet (Harno) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja konkursi: ITL-i Ustus Aguri stipendium õpinguteks doktoriõppes.

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud õpingute toetamiseks ühel avalik-õigusliku ülikooli doktorandil, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud doktoriõppes õppiv doktorant.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur Harno konkursiveebis.

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või ingliskeelsed lisadokumendid:
CV, mis sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi uurimustöö seisukohast olulist infot;
doktoritöö teema lühikirjeldus (kuni 1500 tähemärki);
essee teemal „Eesti ühiskonna tulevik – kuidas minu doktoritöö selle arengut mõjutab“ (kuni 4000 tähemärki).

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. november 2020.

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teemat ja selle oodatavat mõju Eesti ühiskonna arengule ning doktorandi senist erialast tegevust.

Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 13. novembriks 2020, stipendium antakse üle 19. novembril 2020 (ITL-i üldkoosolekul).

Tehnikateadlane ja informaatik Ustus Agur oli Eesti infoühiskonna teerajaja, kes pani aluse ka Eesti IT-oskussõnavarale. Temanimelise stipendiumiga tunnustab ITL teadlase silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse. Stipendiumi annavad ITL ja Harno välja IT Akadeemia programmi raames. IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kõrghariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks ning valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks. IT Akadeemia programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet.