Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
08.01.2021

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem allkirjastas 30. detsembril 2020 käskkirja, mille kohaselt käivitub Eesti ettevõtetele uus programm, mis toetab neid rakendusuuringute käimalükkamisel, rahastamisel ja sobivate koostööpartnerite leidmisel. Ettevõtete peamiseks kontaktpunktiks saab olema EAS.

Minister Raul Siemi sõnul on rakendusuuringute programmi peamine eesmärk kasvatada Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekust ning teadus- ja arendustegevuse osakaalu. „Meie siht on tõsta Eesti tööjõu tootlikkus 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest. Kuna tootlikkust suurendavad uuendusmeelsed ettevõtted ja uute tehnoloogiate väljaarendamine ning kasutuselevõtmine, siis selle sihi saavutamiseks oleme programmi ka ellu kutsunud,“ ütles Siem.

„Läbi rakendusuuringute programmi aitame Eesti ettevõtetel välja töötada uusi nutikaid ja tehnoloogiamahukaid tooteid ning teenuseid, mis omakorda aitab ettevõtjatel teenida suuremat müügitulu ja riigil kõrgemat maksutulu,“ ütles Siem. „Näiteks on Eesti tarkvara- ja tehnoloogiaettevõte Cleveron, Eesti suurim biotehnoloogiafirma Icosagen ja kütuseelementide tootja Elcogen saavutanud ärilise edu läbi selle, et on panustatud rakendusuuringutesse ning teadus- ja arendustegevusse.“

Siem lisas, et praegu teevad Eesti ettevõtted küllaltki vähe teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringuid, mis on omakorda takistuseks kiiremale lisandväärtuse kasvatamisele Eestis ning surub meid keskmise sissetuleku lõksu. „Peamised põhjused, miks ettevõtted täna teadus- ja arendustegevusse ei investeeri on seotud kas teadmiste puudumise, koostööpartnerite leidmise või riskikapitali vähesusega. Nendele takistustele aitabki rakendusuuringute programm lahendusi leida,“ lisas Siem.

„Programmi raames pakume ettevõtetele nõustamisteenust ning rahastamisvõimalusi rakendusuuringute ja eksperimentaalarendusega seotud projektide läbiviimiseks ning koostööpartnerite leidmiseks. Ettevõtteid hakkavad nõustama oma ala eksperdid, kellel on reaalne kogemus rakendusuuringu projektide läbiviimises,“ ütles Siem.

Rakendusuuringute programmi sihtgrupp on Eesti äriregistrisse kantud eksportivad äriühingud, kelle äriline edukus sõltub sellest, et nende tooted ja teenused oleksid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ja kes vajaksid abi rakendusuuringute ning tootearenduse projektide elluviimisel.

Programmi kaudseks sihtgrupiks on ettevõtjatele teadus- ja arendustegevuse teenuste pakkujad (näiteks ülikoolid, tehnoloogia arenduskeskused, regionaalsed kompetentsikeskused ja muud tehnoloogiaalast arendusteenust pakkuvad asutused).

Rakendusuuringute programmi hakkab ellu viima EAS ning see käivitub 2021. aasta alguses. Programmi toetuste eelarve on 23 196 664 eurot.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade