Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
16.04.2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sõlmis 15. aprillil projekti DIGINNO-Proto raames läbi viidud riigihanke „E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine“ tulemusena lepingu Leedu ettevõttega FITEK EDI, kes on rahvusvahelist tuntust pälvinud oma e-arvelduse lahendustega.

Töö käigus luuakse e-veoselehe (eCMR) prototüüp, mida testitakse piiriüleses andmevahetuses eCMR andmete indekseerimise teel Eesti, Läti, Leedu ja Poola riigiasutuste ja eCMR teenuse pakkujate vahel. Lisaks sellele on plaan kaasata ka partnerid Ukrainast. Prototüüp valmib koostöös partnerriikide avaliku sektori asutuste, autovedajate liitude ning kaubaveo digitaliseerimise ekspertidega. Prototüüp valmib 2020 aasta suve lõpuks. Lahendus luuakse kooskõlas EL poolt väljatöötamisel oleva eFTI (Electronic Freight Transport Information) regulatsiooni printsiipidega, seega võib see tulevikus olla kasutatav ka teistes EL riikides.

“Pandeemia olukorras on rahvusvaheliste autovedude sujuv liikumine ning kontrolltoimingute efektiivne ja kontaktivaba teostamine omandanud eriliselt suure tähtsuse,“ ütles DIGINNO-Proto projektijuht Inna Nosach. „Usume, et valmiv prototüüp annab oma panuse maanteevedude digitaliseerimisse Eesti, Läti, Leedu ja Poola regioonis.”

Projekti eestvedajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning seda rahastatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu vahenditest.

DIGINNO-Proto projekt toetab ja jätkab DIGINNO projekti tegevusi. ITL osaleb projektis DIGINNO, mille täpsem fookus on IKT-võimaluste laiendamine teistes majandussektorites Läänemere piirkonna riikides. DIGINNO projekti tööstuse digitaliseerimise tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, INTERREG Baltic Sea Region programm.