Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
30.01.2020

Eesti IKT klaster ja Eesti Kaitsetööstuse Klaster on 29.-31. jaanuaril 2020 innovatsiooni õppevisiidil Genfis Šveitsis.

Erinevate humanitaar- ja arengukoostööorganisatsioonidega kohtumisi on aidanud organiseerida Välisministeerium ja Eesti esindus Genfis. Kolmapäevaõhtusel vastuvõtul osalesid esindajad nii arenguorganisatsioonidest kui ka kohalikest era- ja avaliku sektori asutustest. Järgnevad kohtumised näiteks Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM), Rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO), Maailma majandusfoorumi (WEF) ja Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) esindajatega, et selgitada koostöövõimalusi.

Kohtumistel on peamised teemad organisatsioonide tänased väljakutsed ja koostöövõimalused – nimelt soovitakse erinevaid koostööformaate mitmekesistada geograafiliselt, aga ka sisemiste tööprotsesside osas. Eestil on tugev kuvand digiriigina ning koostöö IKT ja uute tehnoloogiate vallas pakub külastatavatele organisatsioonidele huvi – näiteks otsitakse lahendusi identiteedihalduse, isikuandmete turvalise kasutamise, andmebaaside koostoime ja süsteemide turvalisuse probleemidele.

ITL-i ja IKT klastrit esindavad CybExer, GoSwift, Reach-U, Guardtime, RaulWalter ja Aktors.   

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Klastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti IKT Klaster projekti raames.