Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
15.04.2020

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendava ITL-i juhatuse liikmed kohtusid väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karuga, et leida lahendusi erinevate valdkondade ettevõtjate muredele.

„Kõige tähtsam on praegu see, kuidas IKT-sektor saab aidata teisi elutähtsaid valdkondi, nagu näiteks toiduainetööstus, kaubandus vm, kus vaja kriisist väljatulemiseks kiireid muutusi,“ selgitab ITL-i president Andre Krull. „Arutlesime finantsinstrumentide ja tootearenduse toetamise meetmete üle, mis aitaksid neid ettevõtteid, kes on tõsiselt valmis tootmises muutusi ellu viima ning selleks innovaatilisi lahendusi otsima, aga ka töötajate ümberõpet soodustama. Leppisime kokku, et anname selles osas sisendit Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS).“

Teise teemana käsitleti ühiste ekspordisõnumite koostamist e-riigi eduka kriisitaluvuse osas. Andre Krulli sõnul on digiriigis elamise kogemuse jagamine teistele riikidele praegu muutunud tavapärasest riigi brändingust n-ö ellujäämisõpetuseks. „Kuidas jääda riigina toimima ka kontaktivabas maailmas, kus nakatumise oht on tavapärase elu halvanud? Eesti elanikele on ka kriisiajal olnud stabiilselt kättesaadavad olulised teenused, koolitöö jätkub, suhtlus riigiga ja muud protsessid toimivad. Teistelgi riikidel tuleb järgmiste võimalike kriiside paremini talumiseks valida fookusvaldkonnad, mida riigina arendada. Me saame neid aidata.“

Avaliku sektori kärbete teema on pikalt olnud arutelu all. „Võimalusel tuleb praegu kärpida jooksvaid kulusid – jätkuvalt on tähtis efektiivsus ning vajadusel tegevuse ümbermõtestamine, kuid pikaajalised investeeringud (sh riigihanked) majandusse ei tohiks saada kärpekääride ohvriks.“

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu sõnul on erialaliitudel oluline roll valdkonna vajaduste ja võimaluste edastamisel. „Järjepidev suhtlus ITL-iga on hea näide toimivast valdkondlikust koostööst, mis on praeguses olukorras hindamatu. Meie jaoks on poliitikakujunduseks ning meetmete disainiks väga oluline saada sektoritest vahetut tagasisidet ning tuvastada mustreid ja signaale. Mõtleme hetkel koos nii sellele, kuidas praeguses olukorras paremini hakkama saada, kui ka sellele, kuidas parimal võimalikul moel kriisist välja tulla.“