Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
08.06.2020

Eesti riik on teinud ettepaneku luua ühtne Euroopa Liidu digitaalne ühisplatvorm, mis aitab kriisiga toimetulekuks omavahel kokku viia innovaatilised lahendused partnerriikide abivajadustega.

Välisminister Urmas Reinsalu osales 8. juunil Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikul videokohtumisel, kus arutati Euroopa Liidu koordineeritud toetust partnerriikidele COVID-19 vastases võitluses. Tegemist on Euroopa Liidu ja liikmesriikide ühiselt koordineeritud nn Team Europe lähenemisega.

Eesti peab oluliseks COVID-19 vastases võitlusest partnerriikide koordineeritud toetamist ja eelkõige lisaväärtuse loomist. Team Europe raames on Eesti võtnud eesmärgiks kiirendada innovatsiooni ning suuremat digitaalsete lahenduste kasutusele võtmist pandeemiast põhjustatud tagajärgede leevendamiseks. Selleks on teinud Eesti ettepaneku luua ühtne Euroopa Liidu digitaalne ühisplatvorm, mis aitab kriisiga toimetulekuks omavahel kokku viia innovaatilised lahendused partnerriikide abivajadustega. Koostöös Eesti IKT klastriga on välja töötatud platvormi testversioon, mis on jagatud tutvumiseks ka Euroopa Komisjonile ning kõigile liikmesriikidele, kes toetavad Eesti ettepanekut.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul toetab portaal Team Europe väärtuseid, sest tõhustab koostööd liikmesriikide vahel. „Ühtses portaalis kajastuvad lahendused toetavad akuutsete tervishoiu alaste probleemide ja negatiivsete sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamist. Näeme selles olulist võimalust Eesti erasektori toetamiseks ja ekspordivõimaluste laiendamiseks,“ ütles Reinsalu.

Eesti toetab Euroopa Liidu ja liikmesriikide ühist koordineeritud lähenemist ning on sellesse panustanud 1,6 miljonit eurot. Arengukoostöö raames on Eesti toetanud koroonaviiruse tagajärgede leevendamist tervise ja hariduse valdkonnas Ukrainas, Gruusias, Moldovas, Afganistanis, Ghanas ja Keenias. Lisaks saadeti humanitaarabi korras Eesti ettevõtete tooteid Ukrainasse, Gruusiasse, Montenegrosse ja Põhja-Makedooniasse. Samuti oleme rahvusvaheliste humanitaarabi organisatsioonide kaudu toetanud COVID-19 vastases võitluses Liibüa, Süüria ja Venetsueela kriiside leevendamist, Hiina Rahvavabariiki, Moldovat ning vastasime ÜRO globaalsele humanitaarabi palvele.

Videokohtumisel andsid Euroopa Komisjon ja välisteenistus ülevaate uue Euroopa Liidu eelarve läbirääkimiste kohta ning Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna vahelise uue (nö Cotonou lepingu järgse) partnerluslepingu läbirääkimiste seisu kohta.

EL innovaatiliste lahenduste ühisplatvormi prototüübi lõid Välisministeeriumile Eesti IKT klastri ettevõtted arengukoostöö projekti raames.

Välisministeeriumi pressiteade