Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
18.12.2020

Praeguses maailmas on vaja tööstusettevõtete äriprotsessid ümber mõtestada ja vaadelda kogu tarneahelat terviklikult, et aidata viia tootlikkus uuele tasemele, kirjutab Eesti IKT klastri juht Doris Põld ajakirja TööstusEST juhtkirjas.

Kuidas taastada majandus pikaajalises vaates, on küsimus, mis tuleb riigil lahenda. Ettevõtja asi on ses olukorras tõhusamalt tegutseda. Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) 2020, mis annab ülevaate EL-i riikide digivaldkonna edusammudest, soovitab praegu pöörata rohkem tähelepanu näitajatele, mis on olulised jõulisema ja vastupidavama digipöörde ja majanduse taastamise jaoks.

Digivaldkonnale on taastumisel pandud oluline rõhk, silmas on peetud väga suure läbilaskevõimega võrke ja 5G-d, digioskusi ja avalikke digiteenuseid. 2020. aastal on Eesti indeksis 7. kohal. Eesti majanduse üheks proovikiviks peetakse endiselt nende ettevõtete digitaliseerimist, kes digitehnoloogia võimalusi veel täielikult ära ei kasuta, ning digitehnoloogia üldisemat integreerimist.

Kriis sundis ettevõtteid kiiremini muutusteni jõudma, et konkurentsis ellu jääda ja tänavune aasta on meile näidanud, et digitehnoloogiate kasutamine kõigis majandusharudes kasvab. Digipööre Eesti tööstustes eeldab seda, et äriprotsessid tuleb päriselt ümber mõtestada ja protsesside kaardistamisest tegelike ümberkorraldusteni jõuda. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektor on siin teistele sektoritele toeks. Loodame, et ka riik leiab võimalusi nende protsesside toetamiseks, et saaksime ühiselt kriisist tugevamatena välja tulla.

Loe edasi: artikkel ajakirjas TööstusEST