Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
27.10.2020

Euroopa infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni sektorit esindav ettevõtlusliit DIGITALEUROPE avaldas dokumendi ettepanekutega Euroopa Liidu taastefondi kasutamiseks.

Dokumendis How to spend it: A digital investment plan for Europe on 10 ideed, mis aitavad Euroopal muutuda konkurentsivõimelisemaks ja uuendusmeelsemaks, rohelisemaks, aga ka vastupidavamaks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas oma kõnes, et 20% 750 miljardi euro suurusest koroonapaketist investeeritakse digitaalsetesse projektidesse. DIGITALEUROPE’i presidendi Hilary Mine’i sõnul pole küsimus enam selles, kas investeerida digitaalsetesse lahendustesse, vaid kuidas. „Äsja avaldatud dokumendi eesmärk on suunata otsustajad nii Brüsselis kui ka liikmesriikides leidma parimaid lahendusi. Tahame inspireerida ja esitada visiooniga ideid üleeuroopaliste projektide ja kõigi liikmesriikide investeeringute jaoks. Meil on olemas tehnoloogiad, meil on lahendused, kuid nende realiseerimiseks on vaja poliitilist tahet.“

DIGITALEUROPE’i peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl ütles, et tänased investeerimisotsused kujundavad Euroopat järgnevaks viieks aastaks, mistõttu kiirus on oluline. „Peame veenduma, et meil on andmeid ja taristu COVID-19 jälgimiseks ning raviks, aga ka teiste haiguste ennetamiseks tulevikus. Samamoodi on kriitilise tähtsusega digitaalse taristu kaitsmine küberohtude eest.“

Bonefeld-Dahl rõhutab, et andmete kättesaadavus väike ja keskmistele ettevõtetele ning tööstustele on oluline, ka tuleb edendada digimuutusi erasektoris ja avalike teenuste osas. „Tuleb luua häid, hästi tasustatavaid töökohti sektorites, millel on elujõuline tulevik. Et sinna jõuda, peab kindlustama kõigile Euroopa liidu kodanikele kiire interneti ühendused ning aitama kaasa digioskuste tõstmisele – nii saab üha enam digitaliseerivas ühiskonnas paremini töötada ning ka ühiskonnaelus osaleda.“ Samuti meenutas ta Euroopa roheleppe eesmärke – Euroopa peab saama nüüdisaegse ja ressursitõhusa majandusega kliimaneutraalseks maailmajaoks.

DIGITALEUROPE’i dokumendis toodud kümne idee-ettepaneku aluseks on 35 praktiliselt ellu viidud projekti või juhtumiuuringut erinevates Euroopa Liidu riikides. „Eestit on selles dokumendis esile toodud seoses digitaalse tervise infosüsteemiga,“ selgitab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema. „Praktiliste projektide näidete all on ära toodud digitaalse kaubatee testimine Eestist Poolani, mille käigus proovivad Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet reaalajas kaubaveo info kasutamist, et tulevikus vähendada logistikasektori paberimajandust ja tühitööd.“

Jüri Jõema sõnul on see aasta tõestanud, et IKT-sektor aitab teistel sektoritel tõhusamaks muutuda. „Põhimõte, et Euroopa Liidu taastefondist 20% läheb digipöördele on väga tervitatav. Meie hinnangul annaks suurimat efekti, kui Eestis keskenduda digioskute arendamisele, sidetaristu, eriti 5G, arendamisele ja ettevõtete digitaliseerimise toetamisele. Oleme esitanud koostöös teiste valdkondlike erialaliitudega ettepanekud valitsusele ja valmis jätkuvaks koostööks nende vahendite planeerimisel.“

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on DIGITALEUROPE’i liige.

10 ideed, kuhu investeerida

Digiharidus, -oskused ja kaasatus
Euroopa digioskuste arendamise programm
Koolide digiajastusse viimine
Tehisintellekti abil tuleviku töökohtade ennustamine

Digitervishoid
EL tervishoiusüsteemide kaasajastamine ja kindlustamine
Terviseandmete kasutamine patsientide heaoluks ning uuringute kiirendamiseks

Väike ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) digitaliseerimine
VKE-de kasvu ja piiriülese kaubanduse edendamine läbi üleeuroopalise e-halduse portaali
Avatud andmete kasutuselevõtmine ettevõtete arendamiseks

Digimuutused, innovatsioon ja rohelepe
Digitaalne „renoveerimislaine“ ja ehitussektori moderniseerimine

Sideühendused ja taristu
Linna-maa digilõhe ületamine
Traditsiooniliste sektorite kasvu kiirendamine läbi 5G ühenduse