Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
27.10.2020Zoom keskkond

Digitaalehituse klaster kutsub osalema Veroonika Tuule veebiseminaril „Kaasavate veebikoosolekute ja -seminaride läbiviimine“, mis toimub 27. oktoobril kella 14.00–17.00.

Seminari eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek osalejaid kaasavate veebikoosolekute kavandamiseks ja läbiviimiseks. Kaasavate lühiloengutega selgitatakse, millest lähtuda veebikoosoleku ja -seminari kavandamisel ning kuidas planeerida kaasavat veebikoosolekut/-seminari.

Veebiseminari õpiväljundid on:
• osaleja teab veebikoosoleku ja -seminari planeerimise ning läbiviimise põhimõtteid;
• osaleja saab aru veebikoosoleku ja -seminari tehnoloogia valiku printsiipidest;
• osaleja hindab veebikoosoleku ja -seminari läbiviimiseks sobilikke kasutamismeetodeid.

Saadame kõigile kirja pandud osalejatele eelmisel päeval osalemise lingi, millel saate end sessioonile registreerida. Seminaril osalemise tasu on 39 eurot. EAS-i projekti partneritele on kulu 50% ulatuses kompenseeritav.

Palun andke teada veebiseminaril osalemisest e-posti aadressil helen@digitaalehitus.ee hiljemalt 20. oktoobriks.

„Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest“.