Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
07.01.2020

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutas välja konkursi presidendi noore teadlase preemiale ja noore IT-teadlase preemiale.

Mõlemad preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures. Kummagi preemia suuruseks on 5000 eurot, noore teadlase preemia rahastajaks on Väino Kaldoja ning noore IT-teadlase preemia rahastajaks Microsofti arenduskeskus Eestis. Kandideerida saab 7. jaanuarini 2020.

Kandidaate võivad esitada nii taotlejad ise, nende juhendajad, õppejõud, tööandjad, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos eluloo ja kontaktandmetega; teadustöö ja selle olulisuse kirjeldus, asjassepuutuvate publikatsioonide loetelu ning kuni kaks soovituskirja juhendajalt, kolleegilt või erialaorganisatsioonilt. Kõik vajalikud dokumendid tuleb saata hiljemalt 7. jaanuariks digitaalselt allkirjastatuna Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule e-posti aadressil vpinfo@vpk.ee.

Põhjalikumalt on kandideerimise tingimused kirjas kummagi preemia statuudis: noore teadlase preemia, noore IT-teadlase preemia.

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu