Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
06.11.2020

Startup Estonia koos Haridus- ja Noorteametiga otsib uuenduslikke jätkusuutlikke ideid, mis võiksid muuta haridusmaailma paremaks. Education Upgrade Hack 2020 toimub 6.–8. novembril.

Otsitakse ideid, mis on piisavalt elujõulised, et nendest saaks 48 tunni jooksul prototüübid. Sündmuse eesmärk on leida distantsõpet toetavaid ja Eesti kontekstiga haakuvaid, kuid siiski ka mujale laiendatavaid lahendusi. Liitu 6.–8. novembril toimuva Education Upgrade Hack 2020-ga.

Mis võiks olla parem aeg hariduse uuendamiseks kui praegu? Ajal, mil paljud meist on pidanud harjuma uue normaalsusega ning leidma õppimiseks ja õpetamiseks uusi alternatiive.

Üritus on kavas läbi viia inglise keeles, et võimalikult paljud eri valdkondade inimesed saaksid osaleda. Keeleoskus ei pea olema kõrgtasemel või ideaalne. Kui kõik tiimiliikmed räägivad eesti keelt, siis loomulikult võib sisemine meeskonnatöö toimuda eesti keeles. Prototüüpide esitlemine on inglise keeles, seega vähemalt üks selles keeles ladus kõneleja peaks olema esindatud.

Kes võiksid osaleda? Haridus on kõikjal meie ümber, nii et see sündmus on mõeldud kõigile. Pole tähtis, kas oled juba kogenud häkatonidel osaleja või plaanid seda teha esimest korda. Õpetajad ja teised haridusvaldkonna eksperdid, ettevõtjad, õpilased, lapsevanemad, disainerid, arendajad – kõik on oodatud panustama oma teadmistega, et luua midagi uut ja tähendusrikast. Kohtade arv on piiratud, seega tasub end kirja panna esimesel võimalusel.

• Osalejad moodustavad umbes 5-liikmelised meeskonnad, kus on esindatud erinevad oskused.
• Võib registreeruda üksi või kogu tiimiga. Keegi ei pea töötama üksi, vajadusel hoolitseme gruppide moodustamise eest.
• Iga meeskond saab endale abiks suurepärase mentori, kes toetab osalejaid nõu ja jõuga. Vajadusel kaasab ta teisigi eksperte.

Millised väljakutsed vajavad lahendamist?
• Integreeritud ja vajaduspõhine õpe
• Sidusad e-lahendused ja digiturvalisus
• Vaimne tervis ja eluoskused
• Kutse- ja huviharidus, elukestev õpe
• Soovi korral saab igaüks ise oma idee häkkimiseks pakkuda, mis ei liigitu välja toodud kategooriatesse. Ideede pakkumine on vabatahtlik, alati saab liituda tiimiga, kus väljakutse lahendamiseks on juba olemas ja sõnastatud.

Kus üritus toimub?
Peamiselt toimetame virtuaalselt. Ürituse avamisel, töötubades ja prototüüpide esitlemisel saab osaleda Zoomi platvormi kaudu. Suhtlus mentoritega ja omavahel saab toimuda nii Eventornado keskkonnas kui Zoomis. Samas, kui on tiime, kes soovivad füüsilises keskkonnas koos töötada, siis arvestame sellega ja võimaldame selleks tööruume (oma soovist saab märku anda registreerimisvormi kaudu).

Education Upgrade Hack 2020 korraldajad