Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
25.01.2021

Olete oodatud osalema andmepõhise aruandluse ja raamatupidamise teemalisel veebiseminaril, mis toimub 25. jaanuaril 2021 kella 15.00-17.00 Zoomi keskkonnas.

Seminari päevakava.

Salvestus:

Seminari materjalid:
Andmepõhine aruandlus
Reaalaja majandus

Aruandlus 3.0
Internet of Business: MyCompanyData

Eesti IKT klaster algatas viis aastat tagasi reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Visiooni saavutamiseks on juba mindud üle e-arvetele avalikus sektoris, erasektori teenusepakkujate poolt on kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard ning loodud ühendused rahvusvahelise andmevahetuse võrgustikuga PEPPOL.

Kuidas edasi? Milline on 2021 aasta jaanuaris lõppeva projektifaasi lõpptulem ja kuidas see mõjutab Eesti ettevõtjat? Milline saab olema tuleviku raamatupidamine erasektoris ja aruandlus riigiga?
Seminari käigus leiame vastused nendele ja paljudele muudele reaalajamajanduse temaatilistele teemadele, sh saame ülevaate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt era- ja avaliku sektori koostöös välja töötatud Reaalajamajanduse visioonist ja tööplaanist aastateks 2021-2027.

Veebiseminari temaatika ja sisu on uudne, kuid tulevikus tõenäoliselt meie kõigi igapäevaelu osa, mistõttu ootame seminarile:
e-arvete saatjaid/vastuvõtjaid ehk teenuse kasutajaid,
teenusepakkujaid,
arendajaid,
poliitikakujundajaid ja
kõiki teisi e-arvete teema vastu huvi tundvaid osalejaid.

Käimasoleva projekti info: IoB projekti on kaasatud lisaks majandustarkvara- ja raamatupidamisteenuse pakkujad, kellega koos liigume e-arvelt juba kogu majandustehingu info standardiseerimisele. IoB projektis kasutatakse maailmas laialdaselt levinud XBRL Global Ledger taksonoomia raamistikku-standardit, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga ja ettevõtete vaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks. Muuhulgas on XBRL GL just see standard, mida Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames juurutavad. Järgmiste aastate jooksul liigub Eesti aina enam XBRL GL standardi kasutusele võtmise suunas nii era- kui avaliku sektori poolt ning selle lihtsustamiseks on turule tulemas ka uus MyCompanyData teenus.

Veebiseminari korraldavad Internet of Business projekti partnerid ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu, Tieto Estonia AS, Unifiedpost AS (endine Fitek AS), Columbus Eesti AS, BCS Itera AS, Account Studio OÜ, SimplBooks OÜ, OÜ Skriining.

Seminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana.

Lisainfot reaalajamajanduse ja Internet of Business projekti kohta leiab ITL-i veebilehelt ning veebist: http://realtimeeconomy.ee

Sirli Heinsoo, Internet of Business projekti juht
sirli.heinsoo@itl.ee