Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Elektroonilise side valdkond on üle reguleeritud 

  • Elektroonilise side sektorspetsiifilist regulatsiooni tuleb vähendada, sest side valdkond on EL-is olnud viimasel kümnendil selgelt ülereguleeritud ega ole sideteenuste turu ja sektori arengut piisavalt toetanud.
  • Järk-järgult tuleb loobuda valdkonnaspetsiifilisest märkimisväärse turujõuga ettevõtjate (MTE) määramise põhisest regulatsioonist ning liikuda üksnes ex post regulatsiooni suunal.
  • Kõik teenusepakkujad, kes tegutsevad samas sektoris ja pakuvad samalaadseid teenuseid, peavad olema ühtemoodi reguleeritud.
  • Elektroonilise side regulatsioon peab arvestama tehnoloogia arengut ning olema tehnoloogianeutraalne. 
  • Tarbijakaitse regulatsioon peab olema üldine kõigi valdkondade jaoks ega vaja erinõudeid elektroonilise side sektorile. Sama kehtib andmekaitse kohta.
  • Regulatsioon peab olema pikaajaliste eesmärkidega ning ei tohi muutuda suures mahus iga paari aasta tagant.
  • Ettevõtjate jaoks on oluline õiguskindlus, et julgeks teha investeeringuid ja plaane.