Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
30. september 2020

Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 30. septembril 2020 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile.
Stipendium kehtib perioodil oktoober 2020 kuni september 2021.

21. august 2020

MTÜ ITL Segakoor (edaspidi ka segakoor) kuulutab välja järjekordse konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2020 kuni september 2021 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada edasi segakoori järgmisel 10 juubeliaasta lauluhooajal, luua musikaalseid suhteid ja korraldada segakoorile vähemalt üks avalik rahvusvaheline ühiskontsert mõne teise muusikalise kollektiiviga ning aidata kaasa koori ettevalmistustel uudismuusikali lavaletoomisel algava hooaja jooksul.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 29. septembriks 2020 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.
Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 10 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse liikmed ja asutajaliikmed.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2020. Stipendiumi suuruse määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
MTÜ ITL Segakoor juhatus jätab endale õiguse stipendiaati mitte välja kuulutada, kui konkursile ei laeku ühtegi sobivat kandidaati.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.