Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

02. oktoobril 2017

Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 02. oktoobril 2017 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laksile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2017 kuni september 2018.

8. september 2017

MTÜ ITL Segakoor kuulutab välja järjekordse stipendiumi konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2017 kuni september 2018 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori hooajal edukalt esinema mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil või muul esinemisel.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 29. septembriks 2017 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus koorifestivalil osalemisest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.

Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 5 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse ja asutajaliikmed.
Stipendiumi määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 02. oktoobril 2017.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.