Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Projekti „IKT erialade populariseerimine“ eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast ja selle mitmekülgsetest rakendamise võimalustest ning seeläbi aidata kaasa IKT alase hariduse populaarsuse tõusule.

Projekti sihtgrupiks on üldhariduskoolide 8-12 klassi õpilased.
Projekt kestab 01.09.2012 – 31.05.2015.

Projekti peamised tegevused on:
• Teavitusürituste korraldamine koolides;
• IKT valdkonna selgitamine noortele www.startit.ee vahendusel;
• Osalemine noorteüritustel ja erialamessidel;
• Noortele temaatiliste ürituste korraldamine (näiteks IT ÖÖ);
• Noortega tegelevate inimeste kaasamine IKT võimaluste paremaks rakendamiseks õppetöös ja huvitegevuses.

ITL viib koostöös oma liikmetega ja partnerülikoolidega projekti ellu Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogrammi raames.

Projekti kontakt:

Doris Põld
ITL projektijuht
doris.pold@itl.ee
+372 511 44 11