Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Projekti “IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu” eesmärgiks oli suurendada noorte teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnast ja selle mitmekülgsetest rakendamise võimalustest ning seeläbi aidata kaasa IKT kutse ja kõrghariduse erialale õppima asujate ja lõpetajate arvu tõusule.

Projekti raames viidi läbi teavitusüritusi koolides, noortelaagrites ja noortekeskustes, korraldati IKT alaseid oskuseid arendavaid konkursse ning osaleti noortele suunatud infomessidel.

Projekti sihtgrupiks olid noored vanuses 14 – 19 aastat, see tähendab 8-12 klasside õpilased.

Projekti elluviimises osalesid Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, IKT Demokeskus, IT Kolledž, Mainori Kõrgkool.

Projekti elluviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond.