Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) osales Eesti poolse partnerina DigitalEurope ja European Schoolnet poolt juhitavas E-skills week kampaanias 26.-30. märts 2012.

Euroopa e-oskuste nädal 2012 – Lühiülevaade

Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat valis DIGITALEUROPE’i ja European Schoolneti läbi viima Euroopa e-oskuste nädala kampaaniat 2012. aastal, et rõhutada inimestelevajadust omandada töökoha leidmiseks vajalikud e-oskused.
E-oskused on hädavajalikud professionaalidele, kes töötavad väikese või keskmise suurusega ettevõtetes, noortele, kes soovivad tööturule siseneda, ja korporatsioonidele, kes otsivad oma ridadesse kõrgelt kvalifitseeritud talenti. Majanduskriisi ajal on e-oskused veelgi olulisemad kui seni. Nad moodustavad vundamendi, millele ehitatakse innovatiivne ja konkurentsivõimeline Euroopa. 2012. aastal teistkordselt korraldatav Euroopa e-oskuste nädal tuvustab noortele, professionaalidele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tohutuid võimalusi , mida IKT-ga seotud tööd pakuvad.
Seda vajalikku ja innovatiivset Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi ettevõtmist kureerivad DIGITALEUROPE ja European Schoolnet koostöös sadade riiklike ja üleeuroopaliste osanikega, sh suurte IT-tööstuse partneritega nagu Nokia, Microsoft, Intel, Cisco ja paljud teised.
2012. aasta jaanuarist maini korraldasid tööstus-, haridus- ja ametiastused suure ning mitmekesise ürituste ja tegevuste sarja inimestele kõigilt hariduse ning oskuste tasemetelt. See kampaania kulmineerus Euroopa e-oskuste nädalaga 26 – 30. märtsini, 2012. Fookuses oli haridus-, koolitus- ja töövõimalused ja IKT-oskuste olulisus uue töö leidmisel.
Esimese Euroopa e-oskuste nädala raames 2010. aasta märtsis toimus sadu üritusi ja tegevusi, mis aitasid tõsta teadlikkust e-oskuste olulisusest tööhõive seisukohast ning jõudsid 65 miljoni inimeseni 35 riigis ja kaasas 284 huvirühma, 42 neist üle-Euroopalisel tasandil.


Alexa Joyce, Projektijuht, European Schoolnet, alexa.joyce@eun.org  Tel: +32 2 790 7554
Jonathan Murray, Projektijuht, DIGITALEUROPE jonathan.murray@digitaleurope.org  Tel: + 32 2 609 5328

European Schoolnet on rahvusvaheline võrgustik, mis koondab enda alla 30 Euroopa riigi haridusministeeriumid. EUN asutati 15 aastat tagasi eesmärgiga muuta õpetamist ja õppimist innovaatilisemaks. Organisatsiooni peamised sihtrühmad on haridusministeeriumid, koolid, õpetajad ja teadlased. European Schoolnet tegutseb kolmes valdkonnas: poliitika, teadus ja innovatsioon; kooliteenused; õppematerjalide vahetus ja koostöövõime.

DIGITALEUROPE on Euroopa digitaalse tehnoloogia valdkonna katuseorganisatsioon. Organisatsiooni kuuluvad suur- ja väikeettevõtted IKT- ja tarbeelektroonikatööstuses. DIGITALEUROPE koosneb 61 suurest rahvusvahelisest ettevõttest ja 41 riiklikust ühendusest 29 riigist. Kokku esindab DIGITALEUROPE enam kui 10,000 ettevõtet tervest Euroopast. Nendes firmades töötab üle kahe miljoni inimese ning nende kogukäive on enam kui 1000 miljardit eurot.