Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Eriliste teenete eest IKT sektoris on liit tunnustanud 3 inimest ITL-i auliikme nimetusega.
ITL-i auliikmeks saab olla füüsiline isik, kes on tulemuslikult esindanud Liidu huve ja andnud olulise panuse Liidu eesmärkide saavutamisele.

Toomas Sõmera
Auliige alates 26.04.2013
Ligi 50-aastase IKT-sektori eri positsioonidel töötamise ning suure panuse eest IKT-alase hariduse arendamisel.
Ülo Jaaksoo
Auliige alates 15.05.2014
Eesti IT ettevõtluse ja IT-keskkonna edendamise eest nii akadeemikuna kui ka Cybernetica AS juhatuse esimehena.
ITL Valdo Kalm
Valdo Kalm
Auliige alates 18.11.2016
IKT-sektori ja majanduse arengusse panustamise ning aktiivse IKT-hariduse populariseerimise ja toetamise eest.