Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Aukohus kontrollib Eetikakoodeksi järgimist ITL-i liikmete poolt ja käsitleb vastavaid kaebusi, aidates sellega kaasa infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkondade mainet kahjustavate juhtumite vältimisele ning lahendades ettevõtjate vahelised probleemid organisatsiooni siseselt. Aukohtu koosseisu valib ja kinnitab Liidu Üldkoosolek 2 aastaks.

Aukohtule saab esitada kaebuse posti teel aadressile Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn või e-posti aadressile info@itl.ee.

19. november 2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aukohtu koosseis:

Oleg Shvaikovsky – aukohtu esimees 

Märt Haamer – aukohtu liige / Overall Eesti AS

Ain Järv – aukohtu liige  

Ave Piik – aukohtu liige 

Raul Raudsepp – aukohtu liige / Heisi IT OÜ

Eero Tohver – aukohtu liige / Uptime OÜ