Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Auhindade reglement

Aasta Tegija on inimene, inimeste rühmitus või firma, kelle teod mõtted ja/või tegevus on kõige enam mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Tegija ei pea olema mingist kindlast valdkonnast ja võib olla nii era- kui riiklikust sektorist, eeldatavasti on mõjukad tegijad tuntud ka laiemalt kui vaid teie firmas.

Aasta Idee on mõte või plaan, mis on kõige rohkem mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Idee võib olla nii realiseeritud kui realiseerimata, kuid ta peab olema laiemale avalikkusele tuntud.

Aasta Tegu on kas mõni üksik tegu, toode, teenus või projekt, millega möödunud aastal IKT maailma üllatatud on. Aasta Teo nominendiks esitamise tingimuseks on tegevuse lõpetatus. Kui teoks pakutakse toodet või teenust, peab see olema olemas ja jätkuvalt kättesaadav. Nominendiks võib julgesti pakkuda ka oma firma lahendusi.

Aasta Läbimurdja on inimene, inimeste rühmitus või firma, kes on hüppeliselt oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud.

USTUS AGURI stipendiumi statuut

Jagatud auhinnad ja stipendiumid

2020
Ustus Aguri nimeline stipendium:
Ardo Allik, Tallinna Tehnikaülikool
Doktoritöö teema: “Kantavate seadmete biooptiliste signaalide töötlus kardiorenaalsete haiguste ennetamiseks ning varajaseks avastamiseks”, juhendajad Ivo Fridolin, PhD; Gert Jervan, PhD; Kristjan Pilt, PhD
2019
Aasta Tegija: Ralf-Martin SoeTalTechi targa linna tippkeskuse FinEst Twins asutaja
Aasta Tegu: Cleveroni AkadeemiaCleveron AS-i poolt koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainorloodud töökohapõhine 3-aastane õppeprogramm
Aasta Läbimurdja: SotsiaalkindlustusametEsimese avaliku proaktiivse automatiseeritud e-teenuse loomine
Ustus Aguri nimeline stipendium: 
Kais Allkivi-Metsoja, Tallinna Ülikool
Doktoritöö teema: “Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks”,
juhendaja Pille Eslon, PhD
2018
Aasta Tegija: Arno Kütt, AS Cleveron asutaja ja omanik visionäär ja praktik, kes vaatab kogu majanduskeskkonda laiemalt, suudab ühendada nii tehnoloogia- kui ka tööstussektori ning soodustab Eesti-sisest töörännet
Aasta Tegu: Eesti Rahvusvahelise maja avamine AS Mainor ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös valminud uudne teenuskeskus välisspetsialistide sisseelamise hõlbustamiseks
Aasta Tegu: varajane hoiatussüsteem SilleAS Dateli poolt loodud satelliitide ava-andmetel põhinev hoonete ja rajatiste vajumise või tõusmise jälgmise teenus
Aasta Idee: Rakendusuuringute keskuse loomine Anne Sulling idee asutada rakendusuuringute keskus, kus ettevõtetel koostöös teadlastega oleks võimalus luua kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid
Ustus Aguri nimeline stipendium: Dmytro Fishman, TÜDoktoritöö teema “Data integration and mining in bioinformatics”, juhendajad Jaak Vilo, Pärt Peterson ja Hedi Peterson
2017
Aasta läbimurdja: Smart-IDAS SK ID Solutions’ile Smart-ID tehnilise teostuse eest
Aasta tegija: Vabariigi Valitsuse korraldatud digitaalvaldkonna tippkohtumineEuroopa Liidu nõukogu eesistumise raames 29. septembril 2017 toimunud Digitaalvaldkonna tippkohtumise korraldamise eest
Aasta idee: tehisntellektile õigusliku staatuse andmineTehisintellektile õigusliku staatuse andmise idee algatajad on Marten Kaevats, Pirko Konsa, Karmen Turk ja Maarja Pild.
Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Shibin, TTÜdokoritöö teema “System-Wide Fault Management based on IEEE 1687 IJTAG”, juhendajad Artur Jutman ja Sergei Devadze
2016
Aasta Idee: Paberivaba logistika algatusEesti Ostu- ja Tarneahela Juhtimise Ühing Prolog, kes koordineerib initsiatiivi taga oleva esindusliku koostöövõrgustiku tööd.
Aasta Tegijad: Kaidi Ruusalepp ja Karoli Hindrikskes valiti Euroopa startup- ja riskikapitali maailma 50 mõjukaima naise hulka.
Aasta Tegu: Vali-IT programmi ellukutsuminemille käigus pakutakse 500 inimesele järgmise 3,5 aasta jooksul võimalust ümber õppida, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Aasta Tegu: seadusemuudatus, mis vähendab valguskaablite paigalduskulusidRiigikogu liikmete algatusgrupp – Tanel Talve, Andres Metsoja, Mihhail Stalnuhhin, Andres Ammas, Henn Põlluaas ja Kristjan Kõljalg.
Aasta Läbimurdja: Skeleton Technologies OÜkiire ja muljetavaldava läbimurde eest nii Euroopas kui ka mujal maailmas.
Ustus Aguri nimeline stipendium: Artjom Rjabov, TTÜdoktoritöö teema „Arvutusmahukate protsesside paralleeltöötlus riistvaralistes akseleraatorites“, juhendajad Aleksander Sudnitsõn, Valery Skliarov
2015
Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Šmorgun , TLÜdoktoritöö teema „Kõikjaleulatuv interaktsioon“, juhendaja professor David Lamas
2014
Aasta Tegu: e-Estonia showroom´i teostamine Eesti infoühiskonna parimaid praktikaid tutvustava esitluskeskuse kaasajastamise eest
Aasta Tegija: Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotkae-Eesti eestvedamise ja avalikus sektoris kiirete muudatuste algatamise eest
Aasta Idee: e-residentsuse autorite kollektiiv (kõik kaasamõtlejad)algatus, mis paneb ikka ja jälle välismaalased imestama
Aasta Läbimurdja: Taxifyülikiirelt masskasutusse läinud teenuse loomise eest
IKT sektori eestkõneleja: Vabriigi President Toomas Hendrik IlvesEesti e-arengu ja e-demokraatia võimaluste tutvustamise ning propageerimise eest maailmas
Ustus Aguri nimeline stipendium: Riivo Talviste, TÜdoktoritöö teema „Turvalise ühisarvutuse praktilise rakendamisega seotud usaldusküsimused ja tehniline keerukus“, juhendajad professorid Sven Laur ja Dan Bogdanov
2013
Aasta Idee: Tartu Ülikooli õppekava “IT õigus” ja Tallinna Tehnikaülikooli õppekava “Integrated engeneering”interdistsiplinaarsed, IKT-ga seotud õppekavad
Aasta Tegija: Jaak ViloTartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ümberkorraldamine ja kaasajastamine
Aasta Tegu: projekt „Netis sündinud“väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel (projekti konsortsium Vaata Maailma SA, BCS Koolitus AS, VAT Teater)
Aasta Läbimurdja: Trigoni Agri ASIT tulemuslik integreerimine äriprotsesside toetamiseks
Ustus Aguri nimeline stipendium: Inna Shvartsman, TTÜdoktoritöö teema „Meetod ja vahend psühholoogiliselt realistlike simuleeritud treeningolukordade loomiseks“, juhendaja professor Kuldar Taveter
2012
Aasta Tegija: robotivõistlus Robotex’i korraldusmeeskondsuurima noorte seas tehnoloogiaalast huvi tõstva võistluse Robotex korraldamise eest juba 12 aastat
Aasta Tegu: tudengisatelliit ESTCube-1interdistsiplinaarse koostöö ning kosmosetehnoloogia arendamise eest, mis aitab kaasa ka reaalainete populariseerimisele
Aasta Idee: Progetiigri programmmis loob eelduse üldhariduskoolides programmeerimise õppimiseks
Aasta Läbimurdja: Eesti tarkvaraettevõte Zeroturnaround OÜoma teenustega hüppelise majandusliku edu saavutamise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium: Sergei Astapov, TTÜdoktoritöö teema „Adaptiivne klassifitseerimine reaalajas: jagatud agentidel põhinev lähenemine“, juhendaja professor Jürgo-Sören Preden
2011
Aasta Tegija: Karmen TurkACTA-temaatika laiaulatusliku diskussiooni algatamise eest
Aasta Tegu: e-raamatute arendaja Margus Küppare-raamatute ja lugerite jõulise populariseerimise ning läbimüügi suurendamise eest
Aasta Idee: avaliku sektori valduses oleva teabe teenuste väljatöötamiseks ettevõtetele kättesaadavaks tegemineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Tretjakov, TÜdoktoritöö teema „Masinõppe meetodid bioinformaatikas“, juhendaja professor Jaak Vilo
2010
Aasta Tegija: Garage 48 SihtasutusEesti start-up vaimu edendamise eeskuju
Aasta Tegu: Eesti IT sektorvalutu ülemineku eest eurole
Aasta Idee: IT AkadeemiaEesti IKT hariduse parendamise diskussiooni algatamise ja eestvedamise eest Arengufondi poolt
Ustus Aguri nimeline stipendium: Dan Bogdanov, TÜdoktoritöö teema „Privaatsust säilitav andmetöötlus praktilistes rakendustes”
2009
Aasta Tegija: Kalev Pihlinternetiturvalisuse teadlikkuse tõstmise eest laste, noorte, lastevanemate ja lastega töötajate hulgas
Aasta Tegu: Ericssoni tehase avamineoluline investeering IKT valdkonda, mis näitas suure rahvusvahelise ettevõtte usku Eesti riiki ja inimestesse
Aasta Idee: EstWinkogu Eestit uue põlvkonna lairibainternetiga katmine. Väga hea näide IKT-ettevõtete koostööst, mis loob aluse uute IT teenuste loomiseks
Aasta Pidur: Sander Mägi24 IKT-ettevõtte 10 miljoni kroonise ühise eksporditoetuse taotluse torpedeerimise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium: Jüri Reimand, TÜdoktoritöö teema „Geenivõrgustike funktsionaalne analüüs“, juhendaja Jaak Vilo
2008
Aasta Tegija: Margus PüüaEesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna era- ja avaliku sektori koostöö edendamise eest
Aasta Tegu: NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse käivitamineEesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna oskuste rahvusvahelisel tasemel ära kasutamine küberturvalisuse teemade uurimis- ja arendustegevuses
Aasta Idee: Eesti IKT Demokeskus uudse lähenemise eestEesti info- ja telekommunikatsiooni sektori toodete ja lahenduste integratsioonist tekkiva sünergia demonstreerimisel ning sektori koostöö arendamisel
Ustus Aguri nimeline stipendium: Maksim Jenihhin, TTÜdoktoritöö teema “Täiendatud isetesti meetodid kiipsüsteemidele”, juhendaja professor Raimund Ubar
2007
Aasta Tegija: Allan MartinsonArengufondi loomise eestvedamise ja IKT valdkonna aastatepikkuse edendamise eest
Aasta Tegu: “Arvtikaitse 2009”era- ja avaliku sektori ühisprojekti käivitamise eest, mis muudab kolme aasta jooksul infoühiskonna teenuste kasutamise olulisel määral turvalisemaks
Aasta Idee: Mobiil-ID teenus AS EMTalternatiivse mobiiltelefonil põhineva autoriseerimislahenduse põhimõtte väljatöötamise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium: Tarmo Robal, TTÜdoktoritöö teema “Veebipõhiste süsteemide ja teenuste rakendamise projekteerimine”, juhendaja professor Ahto Kalja
2006
Aasta Tegija: Andres Keevallikaastatepikkuse töö eest tehnikahariduse, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) hariduse eest seismisel ning aktiivse tegutsemise eest IKT valdkonna edendamisel
Aasta Tegu: e-Valimisede-valimiste õnnestunud läbiviimiste ja selleks vajalike lahenduste loomise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium: Tanel Alumäe, TTÜdoktoritöö teema “Eestikeelse kõne tuvastus”, juhendaja emeriitprofessor Leo Võhandu
2005
Aasta Tegija: Peeter Marvetväsimatu toimetamise eest infotehnoloogia sõnumi laiadesse rahvamassidesse kandmise nimel, Eesti IT ja telekommunikatsioonisektori huvide kaitsmine EL-i bürokraatia keerdkäikudes
Aasta Tegu: ID-pilet, AS SertifitseerimiskeskusID-pilet on unikaalne pretsedent “piletisüsteemide maailmas” ja täiesti uudne lähenemine pileti mõistele. Tegemist on on-line’s soetatava ja kontrollitava sõiduõigusega, kus kogu informatsioon asub ühes andmekeskuses
Aasta Haridusauhind: Eesti e-ÜlikoolEITSA poolt administreeritav kõrgkoolide konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö arendamine ja lihtsustamine e-õppe erinevate vormide juurutamisel
Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Tšahhirov, TTÜdoktoritöö teema “Digitaalallkirja ühilduvus riikide vahel”, juhendaja Prof Jaak Tepandi
2004
Aasta Tegija: e- Riigi Akadeemiae-info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane arendus- ja analüüsikeskus, mille eesmärk on koolitada Eesti juhtivate IT-spetsialistide kaasabil endiste SRÜ, Ida-Euroopa ja Aasia riikide tippametnikke
Aasta Idee: Riiklik riskikapital fondJuhan Parts, Meelis Atonen, Raul Malmstein
Aasta Tegu: Skype internetitelefoni projekteestlaste kaasabil loodud internetitelefon Skype, millega saab interneti vahendusel teha tasuta telefonikõnesid üle maailma
Ustus Aguri nimeline stipendium: Marion Lepasaar, TTÜjuhendaja Ahto Kalja
2003
Aasta Tegija: Marek Tiits
Aasta Tegu: Doc@home
2002
Aasta Tegija: Uuno VallnerIKT visionäär ja edendaja
Aasta Idee: ID kaardi käivitamine
Aasta Tegu: Projekt „Vaata maailma“
2001
Aasta Tegija: Linnar ViikEV peaministri nõunik
Aasta Idee: E-VIISElektroonne Valistuse istungite infosüsteem
Aasta Tegu: EMT e-parkimisteenus
Aasta Haridusauhind: IT Kolledž
2000
Aasta Tegija: Mart Laar EV peaministerprogressiivsete ideede ja lahenduste toetaja IT valdkonnas
Aasta Idee: IT Kolledž
Aasta Tegu: Tele2 tasuta internet
1999
Aasta Tegija: Toomas Sõmera, Eesti Telekomi peadirektorinfotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkonna arengu edendaja
1998
Aasta Tegija: Jaak Tepandi, TTÜ professorEesti infopoliitika raamkava koostaja