Läbiviidud projektid

ITL on läbi viinud erinevaid haridusprojekte: 

e-Skills week 2012 
IKT-erialade populariseerimise projekt 2012-2015
IKT-erialade populariseerimise projekt 2010-2012
Noorte interentialase turvateadlikkuse tõstmise projekt 
IT turvalisus  
Koolitusprojektid