Koolitusprojektid

2010 ja 2011 korraldas ITL liikmetele koolitusi EAS-i Teadmiste ja oskuste arendamise programmi raames, mida kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.

2011. aastal toimunud koolitused

2010. aastal toimunud koolitused