Liikmed

Hetkel on liidul 85 liiget. ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 67% Eesti IKT-sektori kogukäibest.
 

Cybernetica AS

Aadress: Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn
Telefon: 639 7991
E-post: info@cyber.ee
Faks: 639 7992
Kodulehekülg: www.cyber.ee

Cybernetica on rahvusvaheliselt evalveeritud eraõiguslik teadus- ja arendusetteõvte, mis asutati 1997. aastal Eesti TA Küberneetika Instituudi teadus- ja arendusosakondade ja Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo EKTA liitmise teel. Firma tegevuse eesmräk on kliendi rahulolu tagamine kvaliteetsete ja töökindlate tehnoloogiliste komplekslahenduste (ideest teostuseni) pakkumisega infoturbe, info-, side- ja visuaalnavigatsioonisüsteemide valdkonnas. Cybernetica meeskonna pikaajalised kogemused on moodustanud arvestatava teadmusbaasi, mille käegakatsutav väljund on pakutav valik maailmatasemel andmeturbetooteid ja -teenuseid, merenavigatsiooniseadmeid ning ning rakendustarkvara. ITL-i asutajaliige.