Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Valdkondade ülese tootearenduse soodustamine 

01.08.2017 – 30.11.2018 

Projekti peamiseks eesmärgiks on

 • Töötada välja teenused IKT-valdkonna ettevõtetele (VKE-d), et aidata neil tooteid ja teenuseid arendada
 • Viia läbi u 5-8 töötuba koos strateegiliselt oluliste sektoritega, eesmärgiga ühiseid tooteid ja teenuseid arendada
 • Töötada välja vähemalt 3 tooteideed (Proof-of-Concept), millega IKT-ettevõtted võiksid koostöös teise valdkonna ettevõttega edasi minna 

Projekti laiemateks eesmärkideks on

 • tõsta IKT-sektori ettevõtjate ambitsioonikust, loovust, üldist ettevõtlikkust, sealhulgas toetada tegutsevate ettevõtjate majandustulemuste kasvu läbi skaleeritavate teenuste pakkumise;
 • IKT-ettevõtetes tekib suurem huvi ja ambitsioon teadlikult tegeleda tootearendusega, et ettevõtted märkaksid senisest enam tootearenduse võimalusi ja turusignaale ning oskaksid neid uute toodete arendamisel ära kasutada. Samuti on oluline ettevõtete kompetentsi tõstmine uute toodete arendamisest.
 • Tõsta Eesti IKT-sektori ettevõtete tootearenduse võimekust teistele majandusvaldkondadele 
 • Toetada valdkonnaüleste ärimudelite teket 

Projekti tulemused

 • Piloteeritud on  teenusemudelit (töömeetodi) IKT-sektori ettevõtete ja teiste valdkondade koostöö ning tootearenduse toetamiseks; 
 • Paranenud sektoriülene koostöö ettevõtete ühise tootearenduse ning ekspordi toetamisel;
 • Välja töötatud IKT klastri visioon, kuidas toetada IKT-sektori tootearendust, koos konkreetsete sammudega, kuidas kõige efektiivsemaid teenuseid pakkuda ka pärast projekti lõppemist;
 • Läbi on viidud vähemalt 5-8 sektoriülest töötuba, mille kaudu on tõusnud IKT-ettevõtete teadlikkus tootearenduse vajadustest võimalikest ärimudelitest teises majandusvaldkonnas;
 • Kirjeldatud vähemalt kolm tootearenduse ideed, milline võiks olla sektoriülene tootearendus (Proof of Concept)

Valdkondade ülese tootearenduse soodustamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist.

Lisainfo:
Doris Põld
doris.pold@itl.ee