Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Eesti IKT Klaster on IT ja telekommunikatsiooni ettevõtteid koondav koostööplatvorm, mille eesmärgiks on olla nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT-lahenduste looja. Oma tegevustega soovib klaster aidata kaasa uute lahenduste ja toodete tekkimisele ning ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul. Eesmärgi saavutamiseks tegutsetakse kolmes peamises valdkonnas, milleks on rahvusvahelistumine, inimesed ja kompetentsid ning koostöö ja innovatsioon.

Klastri peamisteks eesmärkideks valdkondade kaupa on

  • INIMESED JA KOMPETENTSID – suurendada klastripartnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi uute võrgustike ning teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise.
  • KOOSTÖÖ ja INNOVATSIOON – suurendada ettevõtete müügitulu läbi innovaatiliste lisandväärtust pakkuvate toodete ja teenuste arendamise.
  • RAHVUSVAHELISTUMINE – tõsta Eesti kui IKT päritolumaa tuntust ja usaldusväärsust.

Eesti IKT klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames. Projekti kogueelarve on 850 000 EUR-i, millest toetus moodustab 50 % (425 000 EUR-i).