Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

Eesti IKT klastri peamiseks eesmärgiks oli toetada IKT ettevõtete ja teiste majandusvaldkondade ülest koostööd. Seeläbi sooviti aidata kaasa uute lahenduste, toodete tekkimisele ja ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul.

Eesmärgi saavutamiseks tegutseti neljas peamises valdkonnas, milleks on

  • KOOSTÖÖ – käivitada uusi IKT ettevõtete ja erinevate majandusvaldkondade koostööl põhinevaid e-ühiskonna algatusi.
  • EKSPORT– tõsta Eesti kui IKT (e-lahenduste ) päritolumaa tuntust ja usaldusväärsust.
  • HARIDUS – sektori ettevõtete arenguks vajalike teadmiste, oskuste ja kompetentsidega tööjõu ettevalmistamise soodustamine , selleks koostöö korraldamine kõrgkoolidega, vajalike uuringute teostamine ja IKT hariduse seisukohtade kaitsmine.
  • INNOVATSIOON – luua spin-off , start-up ja IKT ettevõtete ning vaheline koostöövõrgustik.

Klastri eesmärkide täitmiseks on algatati projekt „Eesti IKT klaster II“ mahus kuni 650 000 eurot, mille elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond 70% ulatuses ja 30% ulatuses ITL-i liikmed. Projekti kaasrahastas Tallinna linn.

Saavutused