Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

IKT klaster on ettevõtjate koostöökogum, mille kõik tegevused on suunatud klastri eesmärkide saavutamisele. Seni üheks olulisemaks tegevusvaldkonnaks on olnud IKT-ga seotud võimaluste tutvustamine, koostöövõimaluste leidmine ja uute koostööprojektide algatamine teiste majandusharudega.

Klastri eesmärkide elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond ning projekti partnerid. Projekti kaasrahastas Tallinna linn.

Peamised tegevused kootöö edendamiseks ja uute klastrialgatuste välja arendamiseks perioodil 2009-2012 olid

  • uuringud turu olukorra ja koostöövaldkondade, tööjõuressursi vajaduste ja toimuvate ärimudelite kaardistamiseks, otsiti võimalikk partnereid, tooteid ja sihtturge;
  • pidevalt uuenev veebipõhine Eesti IKT lahenduste kataloog, mis teostati IKT ettevõtete koostöös kõigi Eesti sloodud lahenduste paremaks tutvustamiseks ja referentside jagamiseks;
  • seminarid ja koostööüritused teiste majandusharude ettevõtetega, eesmärgiga õppida teisi valdkondi ja nende vajadusi paremini tundma ning aidata neil mõista IKT-s peituvaid võimalusi oma äri teotamiseks ja arendamiseks;
  • uute klastriinitsiatiivide (äri)projektide formuleerimine ja huvigruppide kokkutoomine, reaalselt toimivate ärimudelite väljatöötamine.

Peamised tegevused sektori ekspordivõimekuse edendamiseks perioodil 2009-2012 olid

  • IKT sektori ekspordiinfo analüüs;
  • ekspordikogemuse koolituste läbiviimine;
  • õppereisid sihtturgudele, sh tutvumine seal tegutsevate tugevate klastritega.

Saavutused