E-arve kirjeldus

IoB projektis on loodud spetsifikatsioonid, mis kirjeldavad, kuidas Eesti e-arvet kasutada vastavalt Euroopa e-arve standardile. 

Tulemid:
1. Eesti e-arve v1.2.EN kirjeldus eesti keeles

2. Eesti e-arve v1.2.EN kirjeldus inglise keeles
3. Eesit e-arve maping EL e-arve semantilise mudeliga
4. Eesti e-arve maping UN/CEFACT CII D16B süntaksiga 
5. Eesti e-arve maping PEPPOL BIS3 UBL süntaksiga

6. Eesti e-arve v1.2.EN XSD

Täiendusettepanekud, leitud vigade kirjeldused ja küsimused palume saata IoB projektijuhile Sirli Heinsoole aadressil sirli.heinsoo@itl.ee .