Haridus

Prindi

Eesmärk: Töömaailma tulevate IKT spetsialistide arv kasvab
(s.o. kõrg- ja kutsekoolide lõpetajad, IKT ümberõppe programmide lõpetajad, välismaalt Eestisse tööleasuvad spetsialistid)